Home » Jahanje » Pristupnica za nove članove

Pristupnica za nove članove

Molimo vas ispunite pristupni obrazac ispod.

Ime
Prezime
E-mail adresa
Datum rođenja
OIB
Ulica i kućni broj
Poštanski broj
Mjesto
Telefon
Mobitel
Dijagnoza (ako je postavljena)

Kontakt u slučaju nezgode

Ime i prezime
Telefon
Mobitel

Hobi i interesi

Kako ste saznali za Udrugu Flyer?

DA, želim volontirati u radu Udruge Flyer
  Slanjem ove pristupnice prihvaćam da jašim i krećem se oko konja na vlastitu odgovornost, te se obvezujem sudjelovati u radu Udruge Flyer i poštivati odredbe Statuta, drugih akata i odluka tijela Udruge Flyer.

  Ovo je da se obranimo od spama:

  

   Želim poslati poruku


Ukoliko je član mlađi od 18 godina, biti će potreban i potpis roditelja.